αὐλών, ῶνος, ὁ, poet. tudi ἡ (αὐλός) rov, jarek, globel, prekop, vodovod, morska ožina, dolina; πόντιοι αὐλῶνες morje med otoki.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek