αὐτάρ ep. veznik: 1. pa vendar, toda, pa, zopet. 2. potem, nadalje. 3. = δέ.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek