αὐτό-νομος 2 (νόμος) 1. ki živi po svojih zakonih, samostojen, neodvisen, svoboden. 2. iz lastne volje, radovoljen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek