αὐτοσχεδίασμα, ατος, τό brez priprave zložena pesem, improvizirana pesem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek