αὐτο-σχέδιος 3 in 2 nepripravljen, brez priprave zložen, zapet, improviziran.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek