αὐτο-χόωνος 2 (χόανος) ep. samo ulit, neobdelan, masiven, iz celega, gost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek