αὐχέω hvalim se, baham se, ustim se, ponosno trdim z inf.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek