αὐχμέω (αὐχμός) 1. sem suh. 2. sem umazan, nemaziljen, zanemarjen, kuštrav.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek