ἀφάνεια, 1. neznatnost, preprostost. 2. pokončanje, uničenje.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek