ἀφανίζω 1. act. a) storim nevidno, spravljam izpred oči, zatemnim ἥλιον, odtegnem očem, zatrem, uničim, razrušim, umorim, παῖδας καὶ γυναῖκας odvedem v suženjstvo; b) zatajim, zamolčim, ἄχος premagam, pozabim; NT grdim, razjedam. 2. pass. ginem, poginjam, minevam, izginjam.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek