ἀφ-αρπάζω [fut. ἀφαρπάσω, ep. -άξω] ep. poet. strgam, τί τινος kaj s česa; odtrgam ἄνθος; zgrabim, izvijem iz rok ὅπλα, oplenim χώραν.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek