ἀ-φιλάγαθος 2 kdor dobro sovraži, sovražen dobremu NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek