ἄ-φρακτος 2 (φράσσω) neograjen, neutrjen, nevarovan od φίλων; neoborožen, πρός τινα; ὅρκοις θεῶν nevezan po sveti prisegi.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek