ἀ-χανής 2 (χαίνω) široko zevajoč, neizmeren, prostran.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek