ἀ-χείρητος 2 ἀ-χειροποίητος 2 ne z rokami narejen; samorastel NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek