ἀχθηδών, όνος, ἡ (ἄχθος) nadlega, nadloga, (raz)žalitev – δι' ἀχθηδόνα da bi ga razžalil ali razjezil.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek