ἄχνη, ἡ, dor. ἄχνα [Et. iz ἄξνα, lat. acus, eris] 1. ep. pleve. 2. ep. poet. rosa δακρύων, pena ἁλός, dim πυρός.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek