ἁψί-κορος 2 (ἅπτομαι, κόρος) od pokušanja sit, hitro sit, naveličan, izpremenljiv.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek