Βάκτρα, τά glavno mesto Baktriane (Βακτρία, -ιανή) v Aziji; preb. οἱ Βακτριανοί.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek