βαλαν-άγρα, ključ, kavelj, kljuka. S tem orodjem so dvigali železni klin (βάλανος), ki se je vtikal pri vratih v zapah, da se ta ni mogel odpehniti.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek