βαλαντιοτομέω odrezujem denarne mošnje, sem zmikavec (zvit tat).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek