βαρβαρό-φωνος 2 (φωνή) ep. ion. ki govori v tujem jeziku, nerazumljivo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek