βαρυ-βρώς, ῶτος, ὁ, ἡ (βιβρώσκω) poet. ki hudo grize, strašno skeleč, στόνος stokanje radi hudo skeleče rane.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek