βαρύτης, ητος, ἡ (βαρύς) 1. teža, breme, težava, težak jarem. 2. τῆς φωνῆς debel (nizek) glas. 3. sitnost, nadležnost, prevzetnost, trdosrčnost, trmoglavost, βαρύτης καὶ σιωπή resnoben molk.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek