Βάττος, kirenski kralj; njegovi nasledniki so οἱ Βαττιάδαι.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek