βίαιος 3 in 2 (βία) 1. silovit, nasilen, protizakonit, ki dela nepostavno, protipostavno; sirov, ἀρχή samosilje, nasilna vlada; βίαιον ποιῶ rabim silo; τινὰ βίαιον ποιῶ delam komu silo; τὸ βίαιον nasilje. 2. pass. prisiljen, izsiljen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek