βλάστη, ἡ, βλάστημα, ατος, τό, ion. βλαστός, 1. klica, mladika, list, vejica, rast; pren. potomec. 2. v pl. izvir, rod, rojstvo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek