Βοιωτία, dežela v srednji Greciji; adi. Βοιώτιος 3; subst. Βοιωτός, (preb.).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek