βοιωτιάζω govorim v bojotskem narečju, držim z Bojočani.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek