βολή, ἡ (βάλλω) 1. metanje, lučaj, met; strel, streljaj. 2. ὀφθαλμῶν pogled, ἡλίου solnčni žarki; χιόνος snežinka.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek