βορά, [Et. kor. gwer, slov. žreti, žrem; lat. vorare (iz gw); gršk. še βιβρώσκω, βρῶμα; sor. slov. gr-lo, lat. gurges, gršk. βάραθρον] hrana, meso, jed, krma, plen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek