βού-βρωστις, εως, ἡ (βιβρώσκω) ep. strašen glad, skrajna sila (potreba), silna beda.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek