βου-λῡτός, ὁ (λύω) ep. čas, ko se izpregajo voli, delopust, večer, βουλυτόνδε proti večeru.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek