βου-πόρος 2 (πείρω) ki prebode goveda; ὀβελός raženj za celega vola.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek