βού-πρῳρος 2 (πρῳρα) poet. z volovsko glavo, bikoglav.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek