βυρσό-τονος 2 (βύρσα, τείνω) z usnjem prevlečen, κύκλωμα bobnica, pavka.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek