γαῖα, ep. poet. = γῆ, ion. γέα zemlja; pers. Γαῖα = Tellus (boginja zemlje).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek