γεῖσον, τό poet. napustek, okrajek, venčni zidec, venec (zidu).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek