γειτνιάω (γείτων) sem sosed, mejaš, mejim s kom τινί.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek