γενεᾱλογέω, ion. γενεηλ- izsledujem, sestavljam rodovnik; pass. izvajam, izpeljavam svoj rod od koga, izhajam, izviram iz rodu NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek