γενναιότης, ητος, ἡ (prirojena) plemenitost (srca), blagodušnost; o zemlji: plodovitost, rodovitnost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek