γεω-μόρος, ὁ, ἡ, dor. γᾱμόρος (μείρομαι) zemljiški posestnik, zemljak, kmetovavec, bogataš, ugleden, plemenit mož, plemič.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek