γεω-πείνης, ου, ὁ (πένομαι) ion. kdor ima le malo zemljišča, posestnik revne zemlje.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek