γνωματεύω (γνῶμα) od-, premerjam, presojam, spoznavam.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek