γνωστός 3 in 2 (γνῶναι) 1. znan; subst. znanec. 2. poet. kdor se lahko spozna, poznaten, razumljiv; τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ kar se more o Bogu spoznati NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek