γυιο-κόρος 2 ki krasi (kiti) ude, μελεδών gizdavost, lišpavost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek