γυμνᾰ́ζω (γυμνός) 1. act. storim, da kdo neoblečen telovadi; urim, vežbam, vadim σῶμα, utrjujem, krepim τινά, περί τι v čem, τινί s čim. 2. med. a) neoblečen telovadim, vadim se, urim se, vežbam se περί τι, ἔν τινι v čem, τὴν τέχνην v umetnosti, γυμνάζομαί τι urim se v čem; b) navadim se česa, privadim se čemu.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek