γυμνότης, ητος, ἡ (γυμνός) nagota, golota, siromašnost NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek