γυμνόω (γυμνός) 1. act. razgalim, raz-, odkrivam, slačim, razorožim, oropam. 2. pass. razgalim se, od-, razkrijem se, slačim se, sem razgaljen; sem brez orožja ali nezavarovan; ξίφος γυμνωθέν gol, iz nožnice potegnjen meč.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek