γυνή, γυναικός, ἡ [Et. iz gwonā, slov. žena iz gwenā, stvn. quena (Weib) iz gwena. – voc. γύναι] ženska; nevesta, žena, soproga, gospodarica, gospodinja; pl. dekle; pregn. slabotna, umrljiva ženska.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek